Arnold & Stolzenberg GmbH

Technika w skrócie
Łańcuchy do celów napędowych
wg DIN 8187 część I, typ europejski
- rolkowe jednorzędowe
- rolkowe dwurzędowe
- rolkowe trzyrzędowe

wg DIN 8188 część I, typ amerykański
- rolkowe jednorzędowe
- rolkowe dwurzędowe
- rolkowe trzyrzędowe

Łańcuchy rolkowe nie wymagające konserwacji "Syno/Sovereign"
Rolkowe łańcuchy nierdzewne "Coris"
Rolkowe łańcuchy wg norm zakładowych
Łańcuchy o wydłużonych ogniwach wg DIN 8181
Łańcuchy do celów transportowych
wg DIN 8187, część II i DIN 8188, część II
- zabieraki typ M1 i M2
- zabieraki typ K1 i K2
wg DIN 8187, część III i DIN 8188, część III
- wydłużone bolce (sworznie)

Rolkowe łańcuchy z nakładkami U
Łańcuchy elastomerowe typ 2K
Łańcuchy elastomerowe
Łańcuchy o pustych sworzniach/łańcuchy panewkowe
Łańcuchy do pracy po łuku
Łańcuchy spiętrzające/do przymusowego taktu produkcyjnego
Łańcuchy Fleyer'a
- ciężki typ LH
- lekki typ LL
- typ AL
- norma zakładowa
Powierzchnia przegubów, maks obciążenie rolek
Łańcuchy opatrzone tym znakiem mogą być napędzane kołami łańcuchowymi wg norm DIN/ISO nawet jeśli nie mają tych oznaczeń w odpowiednich tabelach
Norma zakładowa
Łańcuch bazowy wg europejskich norm DIN
Łańcuch bazowy wg norm amerykańskich

[początek oferty]